Universolaiset

Leena Helenius

Projektikoordinaattori ja tohtorikoulutettava

Leena toimii koordinaattorina opiskelijavetoisia kestävän kehityksen projektikursseja pilotoivassa Opiskelijat opettajina -hankkeessa ja kouluttaa lisäksi opettajia kestävän kehityksen muutosagenteiksi Fingo ry:n opettajien täydennyskoulutushankkeessa.

Leenan intohimona on kehittää kokonaisvaltaisen ajattelun välineitä ja systeemisen ajattelun menetelmiä. Väitöskirjatyössään Leena tutkii erityisesti ristiriitoihin liittyvää dualistista ajattelua ja sen vastavoimaa dialektiikkaa. Tavoitteena on kehittää oppimisen välineitä ristiriitaisten kestävyyskysymysten tarkasteluun.

Universossa Leena on erityisesti kehittänyt poikkitieteellistä, Helsingin yliopiston ECGS-maisteriohjelman projektikurssia, jolla ratkotaan yhteistyökumppaneiden kestävyyshaasteita luovan ongelmanratkaisun keinoin.