ajattelun työkalujen kehittäjä, Universon puheenjohtaja
ympäristöpolitiikan, talouden sekä ideakiihdyttämöjen asiantuntija
kestävän elämäntavan, ympäristövastuun ja liiketalouden taitaja, Universon varapuheenjohtaja
organisointitaitoinen ympäristövaikutusten asiantuntija
uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön mallintaja
kekseliäs konseptien sekä vaikuttavan viestinnän muotoilija
yhteiskehittämisen osaaja ja taitava fasilitaattori
taloudesta ja ympäristövaikuttamisesta kiinnostunut myynnin osaaja
paikkatiedon, osallistavien menetelmien ja viestinnän osaaja
osallistuva osallistaja
humanisti-ympäristötieteilijä, venäjän kielen taitaja
idearikas kehittäjä ja opetustyön osaaja