Referenssit

Referenssit

Ilmastonmuutos ja Suomen luonto -selvitys

WWF Suomi

Universon Paula laati syksyllä 2019 taustaselvityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen luontoon. Selvitys toimi tausta-aineistona WWF:n nettisivuille tulleelle visualisoinnille, joka kuvaa metsissä, tuntureilla ja Itämeressä tapahtuvaa muutosta ilmaston lämmetessä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Universolta tilaamaamme selvitykseen. Yhteistyö Universon asiantuntijan kanssa oli helppoa helppoa ja sujuvaa. Hän oli asiantunteva ja tehokas työssään ja selvitys oli sisällöltään laadukas. Selvityksen avulla meidän oli mahdollista havainnollistaa konkreettisella tavalla suomalaisille ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen luontoon.”

- Mia Rahunen, ilmastoasiantuntija, WWF Suomi

Hiilineutraali Vantaa 2030 -työpaja

Vantaan kaupunki

Universo toteutti helmikuussa 2018 Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen Hiilineutraali Vantaa 2030 -sidosryhmätyöpajan, johon osallistui lähes 60 asiantuntijaa mm. kaupungilta, yrityksistä ja järjestöistä. Kolmen tunnin aikana tutustuttiin Vantaan nykyisiin hiilineutraalisuuteen tähtääviin toimenpiteisiin sekä arvioitiin, millaisia täydennyksiä ja tarkennuksia niihin tarvitaan. Kaikki kahdeksan ryhmää keksivät ratkaisuja toimenpiteissä nähtyihin ongelmiin ja kehittelivät uusia toimenpiteitä. Lopuksi pääsimme kuulemaan, mitä kukin ryhmä oli saanut aikaiseksi.

”Yhteistyö Universon asiantuntijoiden kanssa oli sujuvaa. Universon suunnittelema ja fasilitoima ryhmätyöosuus oli hyvin suunniteltu, ja sen avulla pääsimme työpajassa nopeasti kiinni laveaan aiheeseen. Saimme työpajasta arvokasta tukea ilmastotoimenpiteiden tarkentamiseen.”

- Leena Maidell-Münster, ympäristöpäällikkö, Vantaan kaupunki

ECGS -projektikurssi

Helsingin Yliopisto

Environmental Change and Global Sustainability -maisteriohjelman 2018 projektikurssin suunnittelu ja pilotointi. Lue lisää blogista!

”Yhteistyö Universon kanssa projektikurssin suunnittelussa ja pilotoinnissa sujui erittäin hyvin ja joustavasti. Saimme Universolta kurssin ohjelman ja rakenteen juuri meille räätälöitynä kurssipakettina. Lisäksi saimme tukea kurssin yhteistyötahojen kontaktointiin ja opettajien perehdyttämisessä projektikurssityöskentelyyn. Kurssikerroilla Universon apu opetuksessa ja työvaiheiden fasilitoinnissa oli korvaamaton! Universon innovatiiviset työpajat saivat opiskelijat sitoutumaan kurssin jokaiseen työvaiheeseen. Voin lämpimästi suositella Universon hyödyntämistä projektikurssien suunnitteluun ja käytännön työvaiheiden toteutukseen sekä erilaisten työpajojen fasilitointiin.”

- Jaanika Blomster, yliopistonlehtori, Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma

Ympäristövastuukoulutus

Rahoitusvoimala

Universo toteutti 13.02.2018 Rahoitusvoimalalle Ympäristövastuu kuuluu kaikille -koulutuksen. Päivän kestänyt koulutus oli suunnattu arvopohjaisille yrityksille.

"Ohjelma oli asiantuntevasti suunniteltu ja sisällöltään kattava. Erityisen hyödyllinen oli kunkin yrityksen omiin haasteisiin pureutuva ratkaisukeskeinen työpaja oman yrityksen ympäristövastuun kehittämiseksi. Yrittäjät saivat työpajassa konkreettista opastusta siihen, miten he voivat vähentää yrityksensä negatiivisia ympäristövaikutuksia ja lisätä positiivisia. Työkaluna käytettiin elinkaariajattelun mallia, jossa yrityksen tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksia tarkastellaan sen koko elinkaaren ajalta. Tapahtuman perusteella voimme lämpimästi suositella Universoa koulutuksen toteuttajana."

- Kaisa Seppänen, Rahoitusvoimalan projektipäällikkö

Climathon -ideakilpailu

HSY

Lokakuussa 2017 käytiin ympäri maailmaa 24 tunnin mittainen mittelö kaupunkien parhaimmista ilmastoratkaisuista. Helsingissä tilaisuutta emännöi Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut yhdessä Universon kanssa. Arttu, Leena ja Janina toteuttivat kilpailunaikaisen fasilitoinnin. Lue lisää HSY:n blogista:

https://www.hsy.fi/Kiertotalousideakilpailusta-kestavyytta-rakennusteollisuuteen

"Yhteistyö Universon kanssa oli tekokasta ja sujuvaa. Tapahtuman fasilitoinnissa universolaiset olivat asiantuntevia ja helposti lähestyttäviä ja saivat erittäin hyvää palautetta myös osallistujilta."

- Nea Metsänranta, kiertotalousasiantuntija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

Agenda 2030 -selvitys

WWF Suomi

Universon Antti toteutti syys-lokakuussa 2016 ympäristöjärjestö WWF Suomelle tilaustyönä selvityksen YK:n Agenda2030 -tavoitteiden ja WWF:n toteuttaman työn yhtymäkohdista. Englanninkielinen selvitys keskittyi pääosin WWF Suomen työhön, mutta käsitteli myös WWF:n kansainvälisen työn ulottuvuuksia. Selvitystä hyödynnetään WWF:n työn kehittämisessä.

"Yhteistyö Universon kanssa sujui mutkattomasti. Myös työn laatu oli hyvää"

- Jussi Nikula, Ekologisen jalanjäljen ohjelmapäällikkö, WWF Suomi

Koe Kampus -työpaja

Helsingin yliopisto

Iina ja Eevi suunnittelivat ja toteuttivat lokakuussa 2016 Helsingin yliopiston ympäristötieteiden kandiohjelmaa esittelevän työpajan KoeKampus-tapahtumaan. Työpajassa osallistujat saivat tietoa ympäristötieteiden opiskelusta sekä pääsivät visioimaan itseään ympäristöasiantuntijana: millaisia ympäristöongelmia haluaisin ratkoa?

"Yhteydenpito ja hankkeiden suunnittelu Universon kanssa on ollut tehokasta ja joustavaa,
ja koulutusohjelma on saanut Universolta osaavia ja idearikkaita koutseja ja vetäjiä työpajoihin."

- Janna Pietikäinen, ympäristöopetuksen lehtori, HY

Kestävyysviestintä

Aurinkokehrä

PK-yrityksillä on harvoin panoksia jaettavaksi kestävyysviestintänsä kehittämiseen. Universo kävi kesällä 2017 tutustumassa ihanan Aurinkokehrän toimintaan. Iina toteutti verkkosivuille uuden, toiminnan kestävyydestä paremmin viestivän ilmeen:

http://aurinkokehra.fi/

Kestävän kehityksen infotilaisuudet

Helsingin yliopisto

Universo kävi esittelemässä jäsenemme Mikon Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikölle (HENVI) laatimaa Agenda 2030 -kestävän kehityksen oppimateriaalia kahdeksan eri tiedekunnan fuksi-infotilaisuuksissa elo-syyskuun vaiheessa 2016 sekä 2017. Materiaalissa eri tieteenalat ja tutkijat kertovat, miten kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät juuri heidän alaansa ja työhönsä.

Lue blogiteksti toimeksiannosta täällä.