Palvelut

Osallistavalla otteella kestäviin käytäntöihin

Universo tukee asiakkaitaan monin tavoin kestävän yhteiskunnan rakennustalkoissa, sillä ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden katoamisen kaltaisia haasteita ratkaistaan vain ennakkoluulottomalla yhteistyöllä eri alojen kesken.

Universon asiantuntemus pohjautuukin laaja-alaiseen ympäristöosaamiseen ja kokemuksemme kattaa monipuolisesti eri aloja ja tehtäviä.

Tehdään huomisesta yhdessä parempi!

Esimerkkejä palveluistamme

Neuvonta ja konsultointi

 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintä
 • Kestävä kulutus ja ruoantuotanto
 • ym. asiantuntemus tarpeisiinne sovellettuna

Ympäristökoulutus

 • Räätälöidyt koulutuspalvelut
 • Opetuksen suunnittelu ja kehittäminen
 • Opetus- ja koulutusmateriaalien tuottaminen

Toiminnan kehittäminen

 • Osallistavat työpajat
 • Fasilitointi
 • Yhteiskehittäminen

Viestintä

 • Tieteen popularisointi
 • Tiedotus ja sisällöntuotanto
 • Kirjoitukset ja blogitekstit

Tutkimus

 • Kyselytutkimukset
 • Selvitykset, raportit
 • Haastattelut

Tapahtumajärjestäminen

 • Ympäristö- ja ilmastoystävällinen tapahtumatuotanto
 • Tulosten arviointi ja raportointi
 • Ympäristöaiheiset seminaarit ym.
Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Vahvuutemme

 

#1 Tuore tieto ja ketteryys

Asiantuntijajoukkomme on innostunut ja innovatiivinen. Emme ole kiinni kankeissa rakenteissa, vaan tarjoamme tuoreita ideoita ja luovia ratkaisuja. Pystymme vastaamaan tarpeisiisi nopeallakin aikataululla. Jäsenistömme kautta meillä on yhteys yliopistomaailman erilaisiin toimijoihin ja uusimpaan tietoon ympäristötieteiden alalla. Ymmärrämme tieteellistä ajattelua ja tutkimusta.

#2 Laaja-alaisuus ja ratkaisukeskeisyys

Kykenemme tarkastelemaan ympäristö- ja kestävyysongelmia kokonaisvaltaisesti niiden moniulotteisuuden huomioiden ja tarjoamaan laaja-alaista asiantuntemusta näiden ongelmien ratkaisemiseen. Osaamme toimia ympäristökysymyksiin liittyvän epävarman tiedon edessä ja etsiä tilanteeseen soveltuvan ratkaisun.

 #3 Yhteistyö ja eri alojen ymmärtäminen

Asiantuntijamme ovat tottuneet työskentelemään yhteistyössä eri alojen ihmisten kanssa ja pystymme ottamaan nopeasti haltuun uusia sisältöjä. Meille on luontevaa tarkastella ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen kysymyksiä niin yksilön ja yhteiskunnan kuin vaikkapa luonnonsuojelubiologian tai kaupunkisuunnittelun näkökulmista.

 

#4 Sisällön ja välineiden hallinta

Hallitsemme niin sisällötuotannon kuin työkalutkin: voimme suunnitella vaikkapa ympäristöaiheisen kampanjan sisällön sekä tuottaa materiaalit ja viestinnän. Hallitsemme myös erilaisia työkaluja osallistavista menetelmistä sisällönanalyysiin ja paikkatietoon.