UNIVERSO

Ympäristöasiantuntijoiden osuuskunta

Ympäristöasiantuntijoiden osuuskunta Universo

Kestävyyttä yhteistyöllä

Universo on ympäristöalan ja kestävän kehityksen asiantuntijoiden osuuskunta,

joka tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden työllistyä erilaisissa oman alan projekteissa ja muissa töissä.

Universo auttaa asiakkaitaan ymmärtämään kestävyyskriisin luonnetta ja vakavuutta

sekä kehittämään siihen ratkaisuja.

 

Huomisen maailma raken­netaan tänään - tehdään se yhdessä!

Palvelumme

Tarjoamme muun muassa koulutusta, ohjausta ja fasilitointia, yhteiskehittämistä, tutkimusta, ideariihiä ja muita kehittämis- ja konsulttipalveluja rennolla, mutta asiantuntevalla asenteella.

Universon asiantuntemus pohjautuu laaja-alaiseen ympäristöosaamiseen ja jäsenistömme kokemus kattaa monipuolisesti eri aloja ja tehtäviä.

Lue lisää tarjoamistamme palveluista

Asiakkaamme kertovat

Yhteistyö Universon asiantuntijoiden kanssa oli jälleen sujuvaa. Työpajatyöskentely Universon suunnittelemassa ja fasilitoimassa Ötökkäteemavuoden ideointityöpajassa sujui hyvin ja jouhevasti. Osallistujat innostuivat ideoimaan ja saimme hyvän koosteen teemavuoden ideoiden eteenpäinviemiseksi ja teemavuoden toteuttamiseksi.

Tina Kristiansson Ympäristösuunnittelija, Vantaan kaupunki

Yhteistyö Universon kanssa projektikurssin suunnittelussa ja pilotoinnissa sujui erittäin hyvin ja joustavasti. Saimme juuri meille räätälöidyn kurssipaketin. Kurssikerroilla Universon apu opetuksessa ja työvaiheiden fasilitoinnissa oli korvaamaton! Innovatiiviset työpajat saivat opiskelijat sitoutumaan kurssin jokaiseen työvaiheeseen. Voin lämpimästi suositella Universon hyödyntämistä projektikurssien suunnitteluun ja käytännön työvaiheiden toteutukseen sekä erilaisten työpajojen fasilitointiin.

Jaanika Blomster Yliopiston lehtori, Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma, HY

Yhteistyö Universon asiantuntijoiden kanssa oli sujuvaa. Universon suunnittelema ja fasilitoima ryhmätyöosuus oli hyvin suunniteltu, ja sen avulla pääsimme työpajassa nopeasti kiinni laveaan aiheeseen. Saimme työpajasta arvokasta tukea ilmastotoimenpiteiden tarkentamiseen.

Leena Maidell-Münster Ympäristöpäällikkö, Vantaan kaupunki

Yhteistyö Universon kanssa oli tekokasta ja sujuvaa. Tapahtuman fasilitoinnissa universolaiset olivat asiantuntevia ja helposti lähestyttäviä ja saivat erittäin hyvää palautetta myös osallistujilta.

Nea Metsänranta Kiertotalousasiantuntija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Yhteistyö Universon kanssa sujui mutkattomasti. Myös työn laatu oli hyvää.

Jussi Nikula Ekologisen jalanjäljen ohjelmapäällikkö, WWF Suomi

Yhteydenpito ja hankkeiden suunnittelu Universon kanssa on ollut tehokasta ja joustavaa, ja koulutusohjelma on saanut Universolta osaavia ja idearikkaita koutseja ja vetäjiä työpajoihin, joita järjestimme mm. tuleville yliopistohakijoille.

Janna Pietikäinen Ympäristöopetuksen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Tutustu meihin

Ajankohtaista

Ilmastonmuutos muuttaa Suomen luontoa

Kuuset väistyvät lehtipuiden tieltä, vieraslajit valtaavat tilaa, sinilevälautat ovat Itämerellä riesana yhä kauemmin, tunturisopuli kärsii. Ilmastonmuutos muuttaa Suomen luonto, selviää WWF:lle toteuttamastamme taustaselvityksestä.

Onnistuneen työpajan kulmakivet

Hyvällä suunnittelulla, asiakkaan kuuntelulla ja tavoitteiden määrittelyllä saadaan parempia ja hyödyllisempiä työpajoja. Fasilitoimme parinkymmenen hengen työpajan, jonka tavoitteena oli ötökkäteemavuoden toiminnan suunnittelu ja ideointi.

ECGS projektikurssin kuulumisia

Pääsimme hyödyntämään asiantuntijuuttamme kestävyyteen liittyvissä haasteissa pilotoidessamme uutta yliopistokurssia. Kurssi alkoi ongelman määrittelyllä ja johti lopulta ratkaisujen testaamiseen tosielämässä.

Lue lisää blogissamme

Mukaan Universoon?

Tarjoamme jäsenillemme työmahdollisuuksien lisäksi yhdessäoppimista sekä mahdollisuutta jakaa osaamista ja asiantuntijuutta sekä rakentaa oman alan kontakti- ja tukiverkostoa.