Jenni Happonen

Posted

Luonnontieteiden kandidaatti (ympäristömuutos ja -politiikka); liiketalouden tradenomi

Jennin tavoitteena on yhdistää kaupallinen osaaminen ympäristö- ja kestävyysalan asiantuntemukseen ja rakentaa niiden avulla kestävämpää yhteiskuntaa ja elämäntapaa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan erilaisten näkökulmien parempaa huomioon ottamista, luovuutta ja yhdessä yli rajojen oppimista – asioita, joita eri alojen opiskelu on Jennille opettanut. Lisäksi Jennillä on vahva kokemus asiakaspalvelutehtävistä sekä tuntemusta kestävistä hankinnoista ja ympäristövastuun edistämisestä.