Uutiset

Kestävää kehitystä yliopiston fukseille

Universo kävi esittelemässä uutta kestävän kehityksen verkko-oppimateriaalia Helsingin yliopiston orientoivalla viikolla elo-syyskuussa. Tapasimme viikon aikana satoja uusia, innokkaita ensimmäisen vuoden opiskelijoita eli fukseja kokemassa ensimmäistä viikkoaan yliopistolla.

Esittelimme osuuskunta Universon jäsenen Mikon Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksilölle (HENVI) laatimaa Agenda 2030 -kestävän kehityksen oppimateriaalia kahdeksan eri tiedekunnan fuksi-infotilaisuuksissa. Materiaalissa eri tieteenalat ja tutkijat kertovat, miten kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät juuri heidän alaansa ja työhönsä.

Universon tiimin Leenan, Mikon ja Iinan tärkeä viesti uusille opiskelijoille oli, etteivät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ole vain ympäristö- ja sosiaalitieteilijöiden asia, vaan nämä 17 tavoitetta koskettavat jokaista tieteenalaa ja liittyvät kaikkien alojen opetukseen. Yliopistolla kouluttaudumme vaikuttamaan yhteiskuntaan ja ympäröivään maailmaan, ja jokainen fuksi, opiskelija ja oman alansa asiantuntija on osaltaan mukana rakentamassa vuoden 2030 maailmaa.

Miltä haluamme sen näyttävän?

.
Otsikkokuva: Mikko Kurenlahti / HENVI
Kuva alla: Suomen YK-liitto

.

Kuva: Suomen YK-liitto

.