Tiia Marttinen

Maatalous-metsätieteiden maisteri, Metsäekologia (Monimuotoisuus ja kestävä käyttö)

Tiia on laaja-alaisesti kiinnostunut luonnosta ja metsistä. Opinnoissaan hän on syventynyt metsäekologiaan, monimuotoisuuteen ja kestävään käyttöön sekä sivuaineissaan metsänarvioimistieteeseen ja biotekniikkaan. Tiian haaveena on kehittää metsän- ja ympäristönhoidosta kestävämpää. Hän innostuu uusista projekteista ja tarttuu toimeen järjestelmällisellä otteella. Työkokemusta Tiialla on niin biometsätalouden konsultoinnista, asiakaspalvelusta, myynnistä kuin markkinoinnistakin.