HallitusUniversolaiset

Paula Tallinen

FM, ympäristötiede ja -teknologia

Opinnoissaan ympäristövaikutusten arviointiin ja hallintaan syventyneellä Paulalla on kokemusta projektien koordinoinnista sekä viestinnästä.  Poikkietieteellistä näkökulmaa antaa kansantaloustieteen laajat sivuaineopinnot sekä vuonna 2018 AaltoProssa suoritettu kestävää kehitystä ja yritysvastuuta käsitellyt koulutus. Paulalla pysyy langat käsissä ja hänellä on runsaasti kokemusta tapahtumien järjestämisestä.