HallitusUniversolaiset

Jenni Sademies

Strategisen kehittämisen ja systeemien osaaja
Jennillä on maisterintutkinto ympäristötieteistä sekä pitkä kokemus erilaisista ympäristöalan asiantuntijatehtävistä. Osaamista löytyy esimerkiksi projektinhallinnasta, ympäristökasvatuksesta ja -neuvonnasta sekä luonnonvara- ja hiilijalanjälkilaskennasta. Jennillä on myös paljon kokemusta esiintymisestä, kouluttamisesta ja fasilitoinnista sekä monenlaisista organisaatioiden toiminnan kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Tulevaisuusajattelu ja systeemien ymmärrys ovat Jennin erityisiä vahvuuksia.