Universolaiset

Iida-Elina ”Iitu” Kiminki

FM, ympäristönsuojelutiede

Iitulta löytyy laajaa osaamista ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatuksesta sekä aikuisten parissa, kouluissa että varhaiskasvatuksen puolella. Opetus- ja koulutustyö ovatkin hänelle mieluisia alueita soveltaa ympäristöalan osaamista sekä vaikuttaa vallitseviin ajatusmalleihin ja käytäntöihin. Luovasta ja idearikkaasta luonteestaan johtuen Iitu on omimmillaan myös kaikenlaisessa kehittämis- ja tiimityössä.