Universolaiset

Elina Vallas

FM, venäjän kääntäminen ja tulkkaus

Elina on monitieteiseltä koulutuspohjalta ponnistava humanisti-ympäristötieteilijä, jolla on juuret mullassa. Maailmanparannusvietti on vienyt Elinaa opintopolulla kääntäjän ja kielitieteilijän kandiopinnoista ympäristönsuojelutieteen maisteriopintoihin, ja ympäristökonfliktien tutkimusta ja kulttuurien välisen viestinnän haasteita sivuava pro gradu-tutkielma jälleen Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintoihin. Unelmatoimessaan Elina edistäisi aitoa vuoropuhelua ympäristön ja yhteiskunnan rajapinnan erilaisten toimijoiden ja toimintakulttuurien välillä.