Yhteiset toiminnan pelisäännöt

Yhteiset toiminnan pelisäännöt

 1. Olemme kiinnostuneita toistemme ja osuuskunnan hyvinvoinnista.
  .
 2. Kannustamme toisiamme, ja olemme toisiamme kohtaan kunnioittavia, rehellisiä ja avoimia. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit voivat luottaa Universoon, ja universolaiset voivat luottaa toisiinsa.
  .
 3. Kuuntelemme muita ja yritämme ymmärtää heidän perustelujaan. Kysymme ja selvennämme tarpeen mukaan. Olemme valmiita tekemään kompromisseja, jotta yhteisissä asioissa päästään eteenpäin.
  .
 4. Arvostamme toistemme aikaa. Tulemme kokouksiin ja tapaamisiin ajoissa ja valmistautuneina. Keskitymme kokouksissa ja pyrimme pitämään puheenvuoromme napakoina. Myös asiakkaiden ja yhteistyökumppanien aikaa arvostetaan.
  .
 5. Pidämme sovituista asioista kiinni, ja teemme sen minkä olemme luvanneet. Jos elämäntilanne tuo eteen ongelmia pitää kiinni sovituista asioista, kerromme siitä heti muille.
  .
 6. Annamme palautetta rakentavasti ja ystävällisesti, emmekä suutu asiallisesta kritiikistä. Osaamme arvioida kriittisesti myös omaa toimintaamme. Arvostamme myös huumoria!
  .
 7. Emme jätä asioita hampaankoloon. Jos jonkun oskulaisen toiminta tai käytös ärsyttää tai loukkaa, asia otetaan puheeksi eikä jätetä hiertämään.
  .
 8. Universossa ei muodosteta keskenään kilpailevia klikkejä, eikä asioista supatella pienissä porukoissa niin että joku jää ulkopuolelle.
  .
 9. Edustettaessa Universoa ulospäin otetaan huomioon osuuskunnan maine, käyttäydytään asiallisesti ja noudatetaan hyviä tapoja. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kohdellaan ystävällisesti ja kunnioittavasti.
  .
 10. Jos jonkun universolaisen toiminta tai käytös haittaa osuuskuntaa, hänet voidaan erottaa hallituksen päätöksellä (ks. Osuuskunnan säännöt). Asia yritetään kuitenkin ensin selvittää keskustelemalla. Universossa myös noudatetaan päihdeongelmien ja mielenterveysongelmien suhteen varhaisen välittämisen mallia: jos jollekulle universolaiselle tulee elämässään ongelmia, jotka haittaavat osuuskunnassa toimimista, häntä yritetään ensisijaisesti auttaa tai ohjata tarvittaessa ammattiauttajien luokse. Vasta kun nämä keinot on käytetty, harkitaan osuuskunnasta erottamista.
  .
 11. Universo pyrkii toiminnallaan lisäämään sosiaalista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta eikä osallistu hankkeisiin, jotka huonontavat tasa-arvoa. Universo ei toteuta projekteja eikä osallistu hankkeisiin jotka vaarantavat ihmisoikeuksia.
  .
 12. Universon jäsenet ovat keskenään tasa-arvoisia. Hallituksella on kuitenkin muita jäseniä enemmän päätösvaltaa osuuskunnan säännöissä hallituksen päätettäviksi määrätyissä asioissa.
  .
 13. Universo huomioi sekä sisäisessä toiminnassaan että liiketoiminnassaan ympäristön hyvinvoinnin ja eläinten oikeudet. Liiketoiminnassa tämä tarkoittaa sitä, että Universo ei osallistu näitä periaatteita rikkoviin hankkeisiin. Sisäisessä toiminnassa tämä tarkoittaa sitä, että Universo pyrkii järjestämään toimintonsa, kuten kokoukset, liikkumisen ja markkinoinnin, mahdollisimman ympäristö- ja eläinystävällisesti. Universon kustantamat tarjoilut osuuskunnan tilaisuuksissa ovat vegaanisia.
  .
 14. Universon rekrytoinnissa sovelletaan seuraavia periaatteita (tärkeysjärjestyksessä)

  1. Aktiivisuus toimeksiannon hankkimisessa

  2. Asiakkaan toivomukset

  3. Hakijan ammattitaito ja osaaminen

  4. Toimeksiantojen jakautuminen tasaisesti osuuskunnan jäsenten kesken