Työskentely Universossa

Työskentely Universossa

Ympäristöasiantuntijoiden osuuskunta Universon tavoitteena on kehittää ja markkinoida jäsentensä ympäristöalan osaamista, luoda kysyntää sille ja siten tukea jäsentensä mahdollisuuksia työllistää itsensä.

Osuuskunnan nimissä hankittuja toimeksiantoja toteuttaessaan Universon jäsen on työsuhteessa osuuskuntaan, ei omassa työssään työllistyvä tai yrittäjä. Universon hallitus toimii osuuskunnan nimissä tehtävien työnjohtajana, mikä tarkoittaa, että hallitus hyväksyy kaikki Universon nimissä vastaanotettavat toimeksiannot sekä huolehtii työaikakirjanpidosta, palkanmaksusta ja muista työnantajan velvollisuuksista.

Rekrytointi

Universon rekrytoinnissa sovelletaan seuraavia periaatteita (tärkeysjärjestyksessä):

1. Aktiivisuus toimeksiannon hankkimisessa.
3. Hakijan ammattitaito ja osaaminen.
2. Asiakkaan toivomukset.
4. Toimeksiantojen jakautuminen tasaisesti osuuskunnan jäsenten kesken.