Maksut

Maksut

Osuusmaksu

Osuusmaksu on kertaluontoinen maksu, suuruudeltaan 30 euroa, jolla jäsen lunastaa itselleen yhden osuuden osuuskunnasta. Jäsenen erotessa osuuskunnasta osuusmaksu palautetaan osuuskunnan sääntöjen mukaan.

Liittymismaksu

Universon uusilta jäseniltä peritään myös liittymismaksu, jonka suuruudesta päättää osuuskunnassa ylintä päätösvaltaa käyttävä jäsenkokous. Toimikaudella 2019 - 2020 liittymismaksu on opiskelijoille 30 euroa ja muille 40 euroa. Liittymismaksua ei palauteta, sillä sen tarkoituksena on kattaa osuuskunnalle jäseneksi liittämisestä sekä uusien jäsenten toimintaan perehdyttämisestä koituvat kulut.

Muut maksut

Universo ei peri jäseniltään muita maksuja, ellei osuuskunnan jäsenkokous toisin päätä. Yksittäinen jäsen ei myöskään ole vastuussa osuuskunnan veloista.