Blogi

Universon olemassaolon tarkoitus

verso

Alussa oli tarve, idea ja noin 10 motivoitunutta, yliopistosta ponnistavaa nuorta ympäristöasiantuntijaa. Oikeastaan tarpeita oli enemmänkin, mutta kaikkiin niihin tuntui löytyvän tyydytys yhdestä ideasta, nimittäin osuuskunnan perustamisesta. Yhteisöllisyys, ympäristöalan osaajien työllistymisen parantaminen, työn tekemisen omaehtoisuus ja merkityksellisyys, maailman ekologisiin ja sosiaalisiin haasteisiin vastaaminen ja yrittäjyyden harjoittelu olivat muutamia tärkeimpiä Universon perustajajäsenten mielessä pyörineitä tarpeita.

Joukkoälyssä on voimaa

Lähtökohtana osuuskunnan perustamiselle meillä oli vahvasti yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen halu. Joukkoälyssä on voimaa – voimme jakaa ja kehittää osaamistamme tehokkaammin toimimalla yhdessä kuin yksin. Lisäksi työllisyyden näkökulmasta yhteinen yritys lisää jokaisen yksittäisen jäsenen työnsaantimahdollisuuksia samalla, kun voidaan toteuttaa isompiakin projekteja. Osuuskunnille ominainen jäsendemokratia luo hyvän pohjan yhteisölliselle ja avoimelle ilmapiirille. Sitä paitsi, yhdessä kaikki on hauskempaa!

Ympäristöosaajat töihin

Koska yliopisto-opinnot eivät valmista suoraan ammattiin, on opiskelijoiden usein vaikea tietää millaista osaamista heiltä työelämässä odotetaan ja miten oman osaamisen voi ylipäätään tunnistaa ja hyödyntää. Yliopisto-opiskelu koostuu edelleen paljolti massaluennoista, tenteistä ja yksin kirjan ääressä puurtamisesta, kun taas käytännön työelämätaitojen hankkiminen jää helposti taka-alalle, ellei itse ole aktiivinen. Mikä olisikaan parempi tapa paikata tätä osaamisaukkoa kuin perustaa oma yritys ja opetella työelämätaitoja käytännössä – ja tarjota samalla vertaisoppimisyhteisö kanssaopiskelijoille ja jo valmistuneille.

Konsultoivana ympäristöalan yrityksenä toimimme markkinoilla, jossa töitä ostetaan usein projekteina ja keikkatöinä. Lisäksi nykyään monet työnantajat eivät jatkuvien YT-neuvottelujen ja irtisanomisten vuoksi kykene tai halua palkata uusia työntekijöitä, vaan mieluummin maksavat vain laskun ja antavat jonkun muun hoitaa työnantajavelvoitteet ja palkkabyrokratian. Tilanne ei työntekijöiden näkökulmasta tietysti ole toivottava, eikä monen mielestä tällaisiin työmarkkinoihin aina kannata suostua. Talouden alamäki voi kuitenkin ajaa ihmisiä etsimään vaihtoehtoisia toimeentulon muotoja, emmekä ole tässä suhteessa poikkeus. Mainittuihin tilanteisiin työosuuskunta tuo ratkaisun, sillä jäsen voi tehdä työn osuuskunnan kautta: toisin sanoen Universo laskuttaa asiakasta ja maksaa palkan työn tehneelle jäsenelle. Jäsen on tällöin siis työsuhteessa Universoon, ei asiakkaaseen. Jäsen ei kuitenkaan automaattisesti ole työsuhteessa osuuskuntaan.

Halu rakentaa kestävämpää maailmaa

Osuustoiminnassa yhtenä lähtökohtana on, että työtä tehdään jäsenten tarpeita, eikä ulkopuolisten sijoittajien voitto-odotuksia varten. Universo on jäsentensä omistama, ja jokaisella jäsenellä on tasavertainen mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Vaikka hallitus käytännössä hoitaa osuuskunnan hallintoa ja päättää monista juoksevista asioista, jokaisella jäsenellä on omistussuhteesta riippumatta käytettävissään yksi ääni osuuskunnan kokouksissa sekä muutenkin mahdollisuus vaikuttaa osuuskunnan toimintaan. Työn tekeminen itseä ja omaa yhteisöä varten kasvattaa sisäistä motivaatiota, minkä uskomme myös johtavan syvällisempään oppimiseen ja parempaan työn tulokseen.

Universolla ei ole yhtä selkeää tuotetta tai palvelua, vaan ideana on tarjota alusta jäsenten erilaisten ideoiden kehittelylle ja toteutukselle, kunhan ideat vain ovat linjassa universolaisten arvojen kanssa. Tällaiselle toiminnalle juuri osuuskuntamuoto on erityisen oivallinen, sillä sen ansiosta emme ole tulosvelvollisia ulkopuolisille osakkaille ja jäsenistö voi luovasti toteuttaa tarpeitaan. Osuuskunta yritysmuotona ei tietysti ole vielä takaus toiminnan kestävyydestä tai vastuullisuudesta, vaan ainoastaan mahdollistaja. Oletusarvona on kuitenkin jäsenten tasavertaisuus ja osallistuminen, toisin kuin esimerkiksi osakeyhtiömuodossa. Lopullisen kestävyyden määrittelee jäsenten tahto.

Universolaisilla oli vahva halu luoda yritys, jonka toiminta olisi mahdollisimman kestävällä pohjalla ja jonka tarkoituksena olisi nimenomaan luoda yhteiskunnallista hyvää. Niinpä käytimme paljon aikaa omien arvojemme pohtimiseen. Meille tärkeimpiä arvoja ovat ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, avoimuus, yhteisöllisyys sekä tieteidenvälisyys. Emme siten esimerkiksi ota vastaan työtä, joka jollakin tavalla heikentää näitä päämääriä. Keskitymme projekteihin ja hankkeisiin, joiden tavoite on edistää ekologista ja sosiaalista kestävyyttä.

Niin, entä se Universon olemassaolon tarkoitus? Se on tietysti ylläkuvattujen tarpeiden täyttäminen.

Teksti ja kuva: Jenni Happonen

 

Kiinnostuitko? Lue lisää palveluistamme ja tekemistämme projekteista ja ota yhteyttä, jos kaipaat kestävän tulevaisuuden tekijöitä!

Jos tarpeesi kohtaavat universolaisten tarpeiden kanssa ja jäsenyys kiinnostaa, lue lisää jäseneksi hakemisesta!